กติกาการลงประกาศฟรี Shopping2online.com เป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้โฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย Shopping2online.com จึงกำหนดกฎกติกาในการลงประกาศเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
-สามารถลงประกาศได้ทั้งแบบเป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก
-ไม่อนุญาตให้ใช้หลาย Account ในการลงประกาศสินค้าชิ้นเดียวกัน
-สินค้า/บริการ ต้องไม่จัดอยู่ในข่าย "สินค้าห้ามลงประกาศ"
-เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้า/บริการที่สุดเพียง 1 หมวด
-หัวข้อประกาศต้องแสดงถึงตัวสินค้าหรือบริการ โดยห้ามมีชื่อบริษัท, ห้ามมี URL และเบอร์โทรศัพท์ และ ห้ามใช้อักขระพิเศษ เช่น @ # ! * & % , / ; : " [ ] $ = + เป็นต้น
-ห้ามลงสินค้าชิ้นเดิมซ้ำๆในหมวดเดียวกันเกิน 3 ครั้งต่อวัน spam)
-ในรายละเอียดประกาศต้องอธิบายสินค้าครบถ้วน
-ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กรุณาใส่ในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
-ภาพประกอบต้องเป็นภาพของสินค้าชิ้นที่ลงประกาศเท่านั้น และห้ามลงซ้ำภาพเดียวกันใน 1 ประกาศ
-ห้ามลงข้อความ/ภาพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภาพลามก ล่อแหลม หรือสร้างความแตกแยก รวมทั้งข้อความอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
หากตรวจสอบพบว่า มีการลงประกาศในลักษณะจงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทีมงาน ประกาศจะถูกลบในทันที ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า